مراحل طراحی پلان

طراحی پلان یا نقشه معماری

برای شروع کار و طراحی سازه نیاز به یک نقشه کار و یا  همان نقشه معماری است که بطور کلی نقشه های معماری به سه بخش زیر تقسیم می شوند

-فاز صفر معماری

-فاز یک معماری

-فاز دو معماری

که باید یکی پس از دیگری و به ترتیب طراحی گردد.

فاز یک معماری یا مطالعات معماری

در فاز صفر معماری تمام مطالعات در خصوص شناخت منطقه احداث پروژه و همچنین اقلیم منطقه و شرایط معماری منطقه و شرایط و ضوابط و قوانین شهرداری و تمام استانداردهای حاکم در محل احداث سازه مورد بررسی قرار گیرد.

در فاز صفر معماری پروژه ازجهت شرایط فنی و اقتصادی و اجتماعی سازه مورد بررسی قرار میگیرد که دست یافتن به این امرنیازمند اطلاع گرفتن از مالک و یا کارفرما است .

فاز یک معماری یا طراحی پلان اولیه

در فاز یک معماری با توجه به اطلاعات بدست آمده در فاز صفر،طراحی پلان اولیه صورت می گیرد که همان نقشه های اولیه معماری نیز نامگذاری می گردد.نقشه های اولیه یا همان پلان طراحی معماری ساختملن و مقطع ها،طرح های اولیه نما،سکشن ها،برش ها و … در این بخش طراحی می شود.

کلیه طرح های معماری با کارفرما بررسی می شود و نتیجه بررسی ها و هم اندیشی آنها جهت اخذ مجوزهای لازم از شهرداری برای مرحله اجرای ساختمان داده می شود.البته لازم به ذکر است که ممکن است طراحی پلان اولیه از طرف شهرداری برای بار اول تایید نشود و ایراداتی در بعضی از قسمت ها و یا در کل پلان از طرف شهرداری گرفته شود که مهندس معمار می بایست تا برطرف کردن همه ایرادات و تایید نهایی شهرداری تغییرات لازم را انجام دهد.در واقع فاز یک معماری پیاده سازی اطلاعات بدست آمده در فاز صفر معماری جهت اجرای پروژه می باشد.

فاز دو معماری یا طرای پلان نهایی

در این بجش و بعد از طرح های ارائه شده اولیه و تایید شهرداری در فاز یک معماری تمامی طراحی پلان ها  با حساسیت بیشتر و دقیق تر مجددا طراحی شوند.در فاز دو معماری نقشه های نهایی شده مطابق با ضوبط شهرداری به عنوان طرح نهایی به پیمانکار ارائه میشود.

البته پیش زمینه فاز دو معماری داشته نقشه های سازه و نقشه های تاسیسات سازه می باشد که توسط مهندس معمار بررسی شده و با تطبیق نقشه ها طراحی پلان انجام می گیرد.

در فاز دو معماری نیاز مبرم به همفکری با مهندس سازه (مهندس عمران) و مهندس تاسیسات ساختمان است که در غیر اینصورت نقشه معماری از کیفیت و شرایط اجرای کامل برخوردار نخواهد بود و ممکن است خسارت مالی و گاها جانی جبران ناپذیری به بار بیاورد.

نقشه های معماری اصولا با مقیاس یک پنجاهم و یا یک صدم طراحی میگردد که مهندس معمار مشخصات ریز نوع مصالح ساختمانی مصرفی و کاربرد آنها را به صورت کامل در آن مشخص می نماید.

نظرات

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک نظر اضافه کنید