تیر 19
نما مدرن ساختمان در سال 2019

زمان های خیلی دور و در روز های گذشته آسمان خراش ها ، دفاتر ، هتل ها و اقامتگاه ها فقط…

تیر 19
اصول طراحی استخر

1-شکل استخر  فرم استخر دارای محدویتی نیست و میتوان استخر را تقریباً به هر شکلی اجرا…